Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

Responsable del tratamiento de DATOS

CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P. amb domicili en carrer Consell de Cent número 357, 6 planta, 08007 de Barcelona i CIF nº B64747256. Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,  tom 4023, foli 34, fulla B-360054, telèfon 934879787 Fax 934876676, email correo@cores-abogados.com, i està constituït pels llocs web associats als dominis cores-abogados.com

Dades de contacte de responsable de Seguretat:

Precision Consulting • c/ Crom, 1 Esc. B Desp. C • 08907 Hospitalet de Llobregat • Barcelona • Tel: (+34) 934 221 551 • Fax: (+34) 934 221 602
info@precision.es

A través d’aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que s’enviïn a CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.LP. a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la Web i subscriptors”

Recollida de dades

La present pàgina podrà recaptar informació en els casos següents:

 • Quan es posi voste en contacte amb CORES Y GARCIA PEDREROL abogados, S.L.P. a través del formulari de contacte, en el quin seran requerits les dades següents: nom; un email ;un telèfon de contacte i el missatge enviat per voste, en qualitat d’usuari/client.
 • Quan s’empleni qualsevol formulari de la web per subscriure’s
 • Si s’emplena algun formulari de la web per sol·licitar serveis de tercers

Finalitat de les dades

 • Les dades personals als quals es tingui accés seran tractats a fi d’implementar tots els treballs d’anàlisis de la web. Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, cores-abogados.com utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet .inclosos a la pàgina WEB exigeixen la recollida de dades personals imprescindibles per a la prestació dels mateixos. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis. Les dades personals, que si escau es tractin, tenen el seu origen en la informació que *ud mateix ens facilita en emplenar els formularis que existeixin a la nostra web. En concret es tractessin les següents dades nomeni, cognoms, empresa i adreça de correu electrònic, sempre que *ud completi algun de les dades que es trobin disponibles en el formulari electrònic. La informació no és utilitzada per a cap altra fi.
 • CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P. no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adrecis IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies,  de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).
 • El portal del que es titular CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P. conté enllaços a llocs web de tercers. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.
 • Ens podem trobar amb formularis de contacte , en els quals se sol·liciten dades personals; nom,i-malament, i uns altres per respondre als requeriments dels usuaris
 • Altres finalitats poden ser: per recolzar i millorar-los serveis que ofereix la pàgina; per gestionar xarxes socials. Entre els quals cal enumerar: els serveis legals, els serveis fiscals, comptables i d’assessorament a l’empresa (…)

La utilització per a qualsevol finalitat està subjecta a l’obtenció del corresponent consentiment que podrà ser revocat a qualsevol moment.

Legitimació per al tractament de les dades

El consentiment és la base legal per al tractament de les dades

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

Les categories de les dades que es tracten en aquesta pàgina són simplement dades identificatives.

 

La conservació de les dades

 • Les dades que s’hagin facilitat a CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. es conservaran mentre existeixi relació i/o interès per part de voste en els serveis de CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. i no se sol·liciti la seva supressió i no hagin d’eliminar-se per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal, per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions o quan es requereixi la seva conservació per possibilitar l’aplicació d’algun benefici, descompte o avantatge promocional per al client. Així doncs, el període de conservació estarà relacionat amb les dades personals que el client faciliti.

En cas que l’usuari hagi revocat el consentiment al tractament de les seves dades o exerciti els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a la disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre a les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels  mateixos.

 • En quant aquella informació que la llei prevegi un termini de conservació seran conservats durant tot aquest termini. Arribat el venciment del termini CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. ja no tindrà obligació de conservació dels mateixos.

El tractament de les dades per  CORES I GARCIA  PEDREROL ADVOCATS, S.L.P.

 • CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P. no prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.
 • CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P. serà proactiu a establir les mesures de seguretat que fossin concordes al tipus de dada que es tracti en cada cas i adequarà a cada moment les mesures de seguretat a les dades que vagi rebent.

Destinataris de les dades

 • Durant el període de durada del tractament de les dades CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. no realitzarà cap cessió de dades personals a tercers, excepte aquelles que siguin necessàries per donar compliment a obligacions legals Tampoc realitzarà transferència de dades a favor de tercers.
 • Per al cas que s’hagi de fer alguna transferència de dades, en primer lloc es posarà en coneixement de l’interessat qui lliurement podrà decidir si confereix o no facilita el seu consentiment per a la cessió i/o transferència de dades.
 • Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers Per poder prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS., S.L.P. compartim dades amb els següent prestadors sota les seves corresponents llicències de privadesa:

Google…

Hosting….

Platafoma web….

Respecte de google analitycs, s’utilitza aquesta informació per analitzar tendències, administrar la pàgina, rastrejar els moviments dels usuaris en relació a la pàgina i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. Es tracta simplement d’informació que usem per millorar sempre la navegabilitat.

Exactitud i veracitat de les dades

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remitent a CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. exonerant-se a CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. És a dir l’Usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari corresponent.

Drets dels interessats

De conformitat a l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, seran drets que podran exercitar els interessats, els següents:

 • Dret a sol•licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol•licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat. Ho pot retirar a qualsevol moment i no afectarà al tractat amb caràcter previ a la retirada del seu consentiment.

Qualsevol persona té dret a conèixer si són tractats per CORES I GARCIA  PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. les seves dades de caràcter personal. Per això tindran dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la seva rectificació, limitació, supressió, en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

 • En tot caso el titular de les dades podrà sol·licitar que els usos pels quals van ser recaptats o s’estigui fent ús siguin limitats.
 • Atorgat el consentiment per a una finalitat concreta podrà ser retirat a qualsevol moment sent vàlid el tractament de dades que s’hagués fet amb anterioritat.
  En relació amb les dades recaptades en la forma prevista als apartats anteriors l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, portabilitat, limitació de dret i dret oblit així com revocar al consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.
 • Tals drets seran ejercitables per l’usuari,  o si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escriptura i signada dirigida a la següent adreça

CORES Y GARCIA PEDREROL ABOGADOS, S.L.P., CIF  nºB64747256,  Consejo de Ciento nº 357, 6. Planta, 08007 Barcelona, Telefon 934879787, Fax 934876676, email correo@cores-abogados.com

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari; domicili a efecte de notificacions i contingut concret del dret exercitat.

Pot  obtenir més informació sobre els anteriors drets a la pàgina Oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Reclamació davant l’Agència de Protecció de dades

Per al cas que un. Asseu vulnerats els seus drets relacionats amb les seves dades de caràcter personal, i de forma específica quan hagi exercit drets relatius als mateixos sense que hagués estat satisfets podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: http://www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades que tractem a CORES ADVOCATS han estat facilitats directament per vostès

Les dades estan categoritzades en:

 1. Dades d’identificació
 2. DAdreces postals o electròniques.
 3. Informació.

 

Per al cas que voste decideixi no  seguir rebent més informació sobre els serveis de CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P. pot donar-se de baixa enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic; correo@cores-abogados.com indicant en l’assumpte “No enviar correus”, tot això de conformitat a l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació.

 

Correus comercials

CORES I GARCIA PEDREROL ADVOCATS, S.L.P no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no s’hagin identificat degudament i a més no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

 

L’Usuari té la possibilitat de donar el consentiment exprés per rebre nostra Newsletter.

 

Vigència de les condicions fixada en aquest avís legal

 • Les condicions estaran en vigor fins que siguin substituïdes per unes altres, que modifiquin les anteriors i siguin publicades tal com preveu la Llei. En aquests casos, s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis que faci amb raonable antelació a la seva engegada.

Llei aplicable

 • La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.